Қаулы 2018

Жеке және заңды тұлғаларға жер учаскелеріне уақытша өтеулі ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді жер пайдалану және жеке, ортақ үлестік меншік құқықтарын беру туралы (02.04.2018-№157)

03.01.2018ж. №8

03.01.2018ж. №9

3.03.2018ж. №109

3.03.2018ж. №110

05.06.2018ж. №281

05.06.2018Ж. №292

05.09.2018ж. №134

7.03.2018ж. №127

08.02.2018 ж.№43

08.02.2018ж. №50

08.02.2018ж. №70

08.02.2018ж. №79

08.11.2018 ж. №245

10.05.2018ж. №223

10.05.2018ж. №225

10.05.2018ж. №226

10.09.2018ж. №142

11.06.2018ж. №295

11.06.2018ж. №297

12.11.2018 ж. №249

12.11.2018 ж. №250

12.11.2018 ж. №251

13.07.2018ж. №39

13.09.2018ж. №167

14.12.2018 ж. №336

14.12.2018 ж. №337

15.10.2018ж. №204

16.05.2018ж. №242

16.05.2018ж. №243

16.05.2018ж. №246

17.01.2018ж №28

17.03.2018ж. №93

18.04.2018ж №183

18.04.2018ж №184

18.04.2018ж. №182

18.04.2018ж. №185

2.04.2018ж №157

19.02.2018ж. №83

22.06.2018ж. №2

23.05.2018ж. №257

23.05.2018ж. №263

24.12.2018 ж. №358

24.12.2018 ж. №359

24.12.2018 ж. №360

24.12.2018 ж. №361

24.12.2018 ж. №362

25.01.2018ж. №42

25.04.2018ж. №207

25.04.2018ж. №218

25.04.2018ж. №219

26.03.2018ж. №134

27.12.2018 ж. №374

27.12.2018 ж. №379

27.12.2018 ж. №382

27.12.2018 ж. №384

28.02.2018ж. №103

29.10.2018 ж. №233

29.10.2018 ж. №234

29.10.2018 ж.№235

29.10.2018ж. №220

29.10.2018ж. №224

29.10.2018ж.№229

29.11.218 ж. №306

29.11.2018 ж №322

29.11.2018 ж. №285

29.11.2018 ж. №286

29.11.2018 ж. №289

29.11.2018 ж. №290

29.11.2018 ж. №291

29.11.2018 ж. №292

29.11.2018 ж. №295

29.11.2018 ж. №298

29.11.2018 ж. №299

29.11.2018 ж. №300

29.11.2018 ж. №302

29.11.2018 ж. №303

29.11.2018 ж. №305

29.11.2018 ж. №307

281 каулы